Behandelovereenkomst

Ethiek en hygiëne

Shiatsu praktijk Aukje Jacobi heeft ethiek en hygiëne in een hoog vaandel en gaat er vanuit dat cliënten hier eveneens zorg voordragen. Zo zorgt Shiatsu praktijk Aukje Jacobi voor schone handdoeken en oliën en vraagt u om een eigen handdoek mee te nemen.

Shiatsu praktijk Aukje Jacobi behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren.

Klachtenprocedure

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt geregeld moeten zijn.

Mocht er zich een klacht of onenigheid voor doen, dan zal de communicatie open zijn om tot een wederzijdse oplossing te komen. Hierbij niet uit het oog verliezend dat de behandelaar altijd zal handelen vanuit haar professie en dat de cliënt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor juist deze behandeling.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken. Shiatsu praktijk Aukje Jacobi zal te allen tijde binnen 4 weken uw klacht beantwoorden.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld zijn, dan kunt u volgens de Wet kwaliteit klachten, geschillen zorg contact opnemen met een klachtenfunctionaris.

Shiatsu praktijk Aukje Jacobi valt onder het klacht en tuchtreglement van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) /Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Bekijk hier de privacyverklaring van shiatsu praktijk Aukje Jacobi.